Alles voor Binnen B.V. werkt in ontwikkelen, bouwen en inrichten; is gespecialiseerd in complete integrale projecten.

  • Rabo bank rek.nr.: 1151.96.641
  • SWIFT: rabonl2u
  • IBAN: NL88 RABO 0115 1966 41
  • BTW nummer: 8170.83.194.B.01
  • KvK Gelderland: 091643 66

Op al onze leveringen zijn de Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie interieurbouw van de C.B.M. van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, d.d. 30 oktober 1992 onder nr 113/92, alsmede is van toepassing de per project op te stellen aanneemovereenkomst van bouwend Nederland.